Starostka  Alena Hroudová      724 192 174                                            Obec úřad    tel.   383 490 015   So 10-12 hod.

Místostarostové Hana Sýbková                                                              e-mail   : ouuzencky@tiscali.cz

Ivo Ondrášek                                                                                              datová schránka    qvjamtw