Zasedání obecního zastupitelstva se koná dne 2.11. 2017 v 19,00 hod.

 

program

  • zahájení
  • kontrola usnesení
  • obecní záležitosti
  • různé
  • diskuze
  • závěr

 

 

V Uzeničkách dne 21.10. 2017                                               A. Hroudová

starostka obce