Akce byla provedena, přičemž část nákladů byla financována z dotace POV z Jihočeského kraje, a to částkou 90,000,-Kč.