Rozpočet DSO SMOOS za rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2025 byl schválen  VH SMOOS dne 15.12.2020.
Dokumenty jsou zároveň vyvěšeny na stránkách www.smoos-st.cz