16. zasedání obecního zastupitelstva se koná
dne 15.9. 2020 v 19,30 hodin

program
zahájení
kontrola úkolů a usnesení
obecní záležitost
diskuze, různé
závěr