Jednání VH SOB

Závěrečný účet SOB za rok 2023 – Návrh Rozvaha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2023 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu