Zajímavosti z obce

Zajímavosti a pamětihodnosti obce

Křikava

Zřícenina hrádku Křikava se rozkládá na ostrohu na Velkým Černívským rybníkem u obce Černívsko. Hrádek je připomínán již v roce 1357, kdy byl v majetku rytíře Huka z Dornštejna, který byl hofmistrem císařovny Blanky. Koncem 14. století přešel do majetku Přibka a Jindřicha z Křikavy. V roce 1402 byla Křikava dobyta a vypleněna Dobešíkem z Boru.. Krátce nato jej Jindřich z Křikavy opustil. Neobývaná stavba začala chátrat a pustnout. Koncem 15. století připadl již značně zpustlý hrad i se vsí Černivskem Taškovi z Drahenic a ten ho připojil ke statku v nedalekých Uzenicích.

Hluboký příkop odděluje hrad od ostrohu. Čtvercový horní hrad má směrem k příkopu zaoblené rohy. Zbytky hranolové věže jsou dosud 4 m vysoké. V sz. rohu jsou zbytky stavení a točité schody k zasypanému sklepu.

Půdorysný plán hradu Křikava Křikava - zbytky hradebního zdiva

Kostel Nejsvětější trojice

Kostel v obci Černívsko byl původně postaven v gotickém slohu ve 14.století, r.1722 byl zbarokován.